:: contact the douglas hyde confrence :: :: book now ::
:: go to roscommonarts.com ::
 
2010 programme
clár 2010
 
:: view how to get to us ::
:: booking form ::
archive
 
press
 
 
 

 

 

:: background / cúltra
 
Douglas Hyde (1860-1949)    
 
Sculpture of Douglas Hyde by Barry Linnane, Situated on the grounds of the Douglas Hyde Interpretative Centre, Portahard.
Douglas Hyde (An Craoibhín Aoibhinn) was born 150 years ago at Longford House, Castlerea on the 17th January, 1860. His early years were spent at Kilmactranny, where his father was Church of Ireland Rector. In 1867, his father, Rev. Arthur Hyde, was appointed Rector of Tibohine, and the Hyde family came to live at the Glebe House, Frenchpark.
Irish was commonly spoken in the district at that time, and the young Hyde soon became proficient in the language. As a youth, he began to collect the local folklore, and to write poetry in Irish. His linguistic ability was considerable - he was proficient in German, Italian, Hebrew, Latin, Greek, French, Irish and English - and as a student in Trinity College Dublin he won many major prizes for language and literature studies. He founded the Gaelic League in 1893, with its aim 'to keep the Irish language spoken in Ireland', and was President of the League from 1893 to 1915.
When the N.U.I. was established in 1908, Dr. Hyde was appointed Professor of Modern Irish, a post he held until 1932. In 1937 he was the unanimous choice for the Office of President of Ireland. He was inaugurated on the 25th of June.
The Douglas Hyde Conference, was founded in 1988 to celebrate the life, interests and legacy of Ireland’s first President and Roscommon’s most famous son, Dr. Douglas Hyde.
 
Dubhglas De hÍde (1860-1949)
Rugadh Dubhglas de hÍde (An Craoibhín Aoibhinn) i dTeach Longfoirt, An Caisleán Riabhach, ar an 17 Eanair 1860. Chaith sé blianta a óige luaithe i gCill Mhic Treana, áit a raibh a athair ina Reachtaire Eaglasta le hEaglais na hÉireann. Sa bhliain 1867 ceapadh a athair, an tOirr. Arthur Hyde, ina Reachtaire Eaglasta ar Thigh Baoithín agus tháinig an teaghlach chun cónaithe i dTeach na Gléibe, Dún Gar.
Bhíodh an Ghaeilge á labhairt go coitianta sa cheantar ag an am agus níorbh fhada go raibh an Craoibhín óg cumasach sa teanga. Agus é ina ógánach, thosaigh sé ag bailiú béaloidis agus ag scríobh filíochta i nGaeilge. Bhí an-chumas aige sa teangeolaíocht - bhí sé liofa sa Ghearmáinis, san Iodáilis, san Eabhrais, sa Laidin, sa Ghréigís, sa Fhraincis agus sa Bhéarla - agus fad is a bhí sé ina mhac léinn i gColáiste na Trionóide i mBaile Átha Cliath bhuaigh sé móran duaiseanna ar staidéar teanga agus litríochta.
Bhí sé ar bhunaitheoirí Conradh na Gaeilge i 1893, a raibh sé d'aidhm aige an Ghaeilge a choimeád agus a leathnú mar theanga labhartha in Éireann, agus bhí sé ina Uachtarán ar an gConradh ó 1893 go 1915. Nuair a bunaíodh an NUI i 1908, ceapadh an Dr. de hÍde mar Ollamh le Nua-Ghaeilge, post a bhí aige go dtí 1932. Sa bhliain 1937 bhí sé mar rogha aonghutha d'Oifig Uachtarán na hÉireann.
Bunaíodh Comhdháil an Craoibhín sa bhliain 1988 chun saol agus éachtaí an Dr Dubhghlas de hÍde, céad uachtarán na hÉireann agus an duine is mó cáil de bhunadh an chontae.